All posts by: admin

About admin

Bejsce, dnia 20.10.2021 r.   Ogłoszenie o konsultacjach Na podstawie Uchwały nr VIII/38/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa […]

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, uległ zmianie termin przeprowadzania jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w 2021r. na terenie województwa świętokrzyskiego. Przeprowadzenie przedmiotowej akcji szczepień planowane jest na 14 – 19 października 2021r.

Seniorzy, medycy, nauczyciele, studenci i osoby przebywające w placówkach opiekuńczych lub w nich zatrudnione mają prawo do darmowego szczepienia na grypę. Na swoim Internetowym Koncie Pacjenta znajdą wpis o przebytym szczepieniu. Szczegółowe informacje na pacjent.gov.pl

Zgodnie z art. 20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na dzień 29 września 2021r. na godz. 9:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy […]

INFORMACJA Dnia 09.10.2021 r. (sobota) o godz. 730 odbędzie się wyjazd na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej „ jesienny AGROTECH”– KIELCE. Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu-Referat Rolnictwa pokój nr 8 do dnia 07.10.2021 r. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc-decyduje kolejność zgłoszeń. Zbiórka uczestników wycieczki – parking przy Urzędzie Gminy w Bejscach.

Wojewoda Świętokrzyski ogłasza konkurs na spot lub materiał filmowy zachęcający do szczepień mieszkańców województwa świętokrzyskiego i informujący o korzyściach płynących ze szczepienia przeciwko COVID-19. Wymogi konkursowe Zadanie konkursowe polega na stworzeniu spotu (max. 15 sekund), który będzie spełniał warunki i cele konkursu, opublikowanie go oraz przesłanie do organizatora, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie. Kategorie […]

Wspaniały Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego świętowało dziś dwanaście par z terenu Gminy Bejsce Państwo : Ze względów osobistych i zdrowotnych w uroczystości uczestniczyło 6 par. Wójt Gminy Bejsce podziękował Szanownym Gościom za przybycie i  zwrócił się do zebranych tymi słowami„(…) Dziś, w dniu Waszych Złotych Godów, wspominamy, jak przez te wszystkie małżeńskie lata,  najlepiej jak […]