Działalność regulowana – wnioski

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 pobierz

Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej odpady Bejsce

pobierz

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Bejsce działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

pobierz