Urząd Gminy w Bejscach

Wójt Gminy Bejsce • mgr Józef Zuwała


 • Pokój nr 20


 • 41 35 11 010 w.23Wójt przyjmuje interesantów codziennie w godz. od 7:00 do 15:00. Nie obowiązują zapisy. 

KIEROWNICTWO URZĘDU GMINY


  mgr Józef Zuwała

 • Wójt Gminy Bejsce

 • 41 35 11 010 w.23

 • pokój nr 20

  mgr Ilona Beruś

 • Sekretarz Gminy Bejsce

 • 41 35 11 010 w.24

 • pokój nr 21

  mgr Katarzyna Klasińska

 • Skarbnik Gminy Bejsce

 • 41 35 11 010 w.31

 • pokój nr 33

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH,OGÓLNYCH i OBRONNYCH ORAZ USC - OSO


  mgr Zbigniew Lis

 • Kierownik Referatu

 • 41 35 11 010 w.35

 • pokój nr 26

  Joanna Michalska

 • Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne i Ochrona PPOŻ.

 • 41 35 11 010 w.37

 • pokój nr 24

  Agnieszka Bochenek

 • Sekretariat, Biuro Rady Gminy,Kasa

 • 41 35 11 010 w.21

 • pokój nr 18

  Dorota Ptak

 • Ewidencja Ludności

 • 41 35 11 010 w.34

 • pokój nr 27

  Winicjusz Włosowicz

 • Oświata, Sprawy Organizacyjne,Strona internetowa

 • 41 35 11 010 w.25

 • pokój nr 14 

  Leonard Wdowik

 • Informatyk

 • 41 35 11 010 w.30

 • pokój nr 8 

  Mariola Nocoń

 • Promocja

 • 41 35 11 010 w.26

 • pokój nr 11 

  Mirosław Sowa

 • Pracownik gospodarczy

 • 41 35 11 010 w.25

 • pokój nr 14

REFERAT BUDOWNICTWA, INWESTYCJI, DROGOWNICTWA i ROLNICTWA - BIDR


  Zbigniew Anielski

 • Kierownik Referatu

 • 41 35 11 010 w.28

 • pokój nr 10

  Wiesław Kłos

 • Budownictwo,Ewidencja Działalności Gospodarczej

 • 41 35 11 010 w.29

 • pokój nr 9

  Barbara Grudzień

 • Gospodarka Gruntami

 • 41 35 11 010 w.29

 • pokój nr 9

  Piotr Szota

 • Inwestycje,Rolnictwo, Leśnictwo i Ochrona Środowiska

 • 41 35 11 010 w.30

 • pokój nr 8 

  Tomasz Pudo

 • Gospodarka Odpadami Komunalnymi, Spółka wodna

 • 41 35 11 010 w.30

 • pokój nr 8

 

REFERAT FINANSOWY - F


  Katarzyna Klasińska

 • Skarbnik Gminy Bejsce

 • 41 35 11 010 w.31

 • pokój nr 33

  Anna Macuga-Kawka

 • Księgowość budżetowa

 • 41 35 11 010 w.31

 • pokój nr 33

  Maria Kłos

 • Kadry

 • 41 35 11 010 w.36

 • pokój nr 32

  Regina Kawka

 • Księgowość budżetowa

 • 41 35 11 010 w.30

 • pokój nr 32

  Wiesława Kozioł

 • Księgowość podatków i opłat

 • 41 35 11 010 w.32

 • pokój nr 34 

  Radosław Pietrzyk

 • Podatki

 • 41 35 11 010 w.32

 • pokój nr 34

  Joanna Salamon

 • Księgowość budżetowa

 • 41 35 11 010 w.32

 • pokój nr 34

 Wykaz świetlicowych

 • BEJSCE

  ________________________________________
  • Świetlicowa: Alina Włusek

  • 41 35-11-053

 • BROŃCZYCE

  ________________________________________
  • Świetlicowa: Aneta Pietrzyk

  • 41 35-11-880

 • CZYŻOWICE

  ________________________________________
  • Sołtys: Stanisław Książkiewicz

  • 41 35-11-146

 • DOBIESŁAWICE

  ________________________________________
  • Świetlicowa: Urszula Kieljan

  • 41 35 11 010

 • GRODOWICE

  ________________________________________
  • Świetlicowa: Ewa Balicka

  • 41 35 11 921

 • KACZKOWICE

  ________________________________________
  • Świetlicowa: Cecylia Perek

  • 690 286 599

 • KIJANY

  ________________________________________
  • Sołtys: Remigiusz Skowron

  • 41 35-11-459

 • MORAWIANKI

  ________________________________________
  • Sołtys: Ewa Trędowska

  • 41 35-11-305

 • MORAWIANY

  ________________________________________
  • Sołtys: Stanisław Marzec

  • 41 35-11-292

 • PIOTRKOWICE

  ________________________________________
  • Sołtys: Mirosława Szywała

  • 41 35-11-091

 • PROKOCICE

  ________________________________________
  • Świetlicowy: Michał Sagan

  • 41 35-11-549

 • STOJANOWICE

  • Sołtys: Sławomir Kozioł

  • 41 35-11-522

 • SĘDZISZOWICE

  ________________________________________
  • Świetlicowy: Ryszard Trela

  • 41 35-11-441

 • UŚCISZOWICE

  ________________________________________
  • Świetlicowy: Ryszard Drewno

  • 663 733 907

 • ZBELTOWICE

  ________________________________________
  • Sołtys: Mateusz Walczak

  • 537-125-985

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Jak prawidłowo segregować odpady komunalne


Bejsce, 07.03.2017 r.

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach przypomina, iż 15 marca 2017 roku (środa) mija termin uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych za I kwartał 2017 roku.

Kolejne terminy uiszczania opłat są takie same jak w przypadku podatku rolnego:

II kwartał 2017 r.- do dnia 15 maja 2017 r.

III kwartał 2017 r.- do dnia 15 września 2017 r.

IV kwartał 2016 7.- do dnia 15 listopada 2017 r.

Należności należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bejscach w Banku Spółdzielczym w Kielcach filia Bejsce, nr konta: 50 8493 0004 0160 0180 0260 0035 lub u sołtysa danej miejscowości

U sołtysów dostępne są również wykazy zawierające wysokości opłat naliczonych zgodnie ze złożonymi przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bejsce deklaracjami.

W przypadku nieterminowego regulowania należności z tego tytułu, każdorazowo, po upływie kwartalnego terminu tytułowej opłaty, wysyłane są upomnienia.

Koszt każdego upomnienia wynosi 11,60 zł.

Osoba, która pomimo doręczonego upomnienia nie ureguluje należności z tego tytułu, staje się dłużnikiem i zostaje wszczęte wobec niej postępowanie egzekucyjne.  To z kolei powoduje naliczanie kolejnych kosztów podczas toczącego się postępowania.

Terminowe uiszczanie opłat za odbiór odpadów komunalnych uchroni więc Państwa przed naliczaniem dodatkowych opłat.

Osoby, które do dnia dzisiejszego nie złożyły korekty deklaracji wynikającej ze zmiany stawek proszone są o niezwłoczne jej złożenie. W przypadku niezłożenia korekty deklaracji zostanie wszczęte postępowanie administracyjne i wydana zostanie decyzja określająca wysokość miesięcznej opłaty.

 

 

 

 

Urząd Gminy

Godziny pracy Urzędu

 • Poniedziałek: 7:00 - 15:00

 • Wtorek: 7:00 - 15:00

 • Środa: 7:00 - 15:00

 • Czwartek: 7:00 - 15:00

 • Piątek: 7:00 - 15:00