Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżowice

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI CZYŻOWICEstrona internetowa

Czyżowice 66, 28-512 Bejsce

NIP: 605 007 12 12

REGON: 26079903600000

KRS: 0000522500

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 66 8493 0004 0160 0181 4523 0002


 

Władze Stowarzyszenia:
Stanisław Książkiewicz – prezes zarządu
Witold Witkowski – wiceprezes zarządu
Grzegorz Skotarczyk – wiceprezes zarządu
Ireneusz Fular – skarbnik zarządu
Małgorzata Pobiega – sekretarz zarządu

Komisja Rewizyjna:
Halina Kozioł – przewodniczący komisji rewizyjnej
Krzysztof Skotarczyk – członek komisji rewizyjnej
Damian Witkowski – członek komisji rewizyjnej