Informujemy, że został przedłużony termin na składanie wniosków w Lokalnym Programie Grantowym „Mania Działania” do dnia 17 maja 2018r.

szczegóły programu „Mania Działania