Odpady komunalne

Bejsce,dn.11.01.2021

INFORMACJA

 Urząd Gminy w Bejscach przypomina, iż zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr XVIII/129/2020 Rady Gminy Bejsce od 1 sierpnia 2020 roku obowiązuje stawka opłaty za oddawanie odpadów komunalnych w wysokości 19 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość stanowiącą zabudowę jednorodzinną w przypadku, gdy bioodpady są kompostowane we własnym zakresie.

W przypadku zabudowy wielolokalowej oraz w przypadku braku kompostowania bioodpadów we własnym zakresie – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 20 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość.      

!!!! WAŻNE: wysokość opłaty zależy od liczby osób zamieszkałych na posesji!!!! (nie zawsze jest to tożsame z liczbą osób zameldowanych)


                        

UWAGA!!!!!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy mieszkaniec zobowiązany jest do oddawania odpadów w sposób selektywny (obowiązkowa jest segregacja odpadów)

Zgodnie z art. 6i ust. 1 pkt 1) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    (Dz. U. z 2020 r. poz. 1493, z późn. zm.)  obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkałej, powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.


Bejsce, 27.11.2020 r.

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach przypomina, iż w dniu 3 grudnia 2020 roku (czwartek) na terenie miejscowości: Brończyce, Dobiesławice, Kaczkowice, Kijany, Morawianki, Morawiany, Prokocice, Sędziszowice i Stojanowice, natomiast w dniu 4 grudnia 2020 roku (piątek) na terenie miejscowości: Bejsce, Czyżowice, Grodowice, Królewice, Piotrkowice, Uściszowice i Zbeltowice odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, okna, lodówki itp.), zużytych opon oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyty sprzęt RTV i AGD, komputery itp.).

Wszystkie tego typu odpady proszę wystawić przed posesję skąd będą odebrane przez pojazdy firmy „HYDROSVAT” z Solca-Zdroju.

 

 


Bejsce, dnia 17.01.2020 r.

INFORMACJA

 Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr XIV/99/2019 Rady Gminy Bejsce(otwórz) z dnia 30 grudnia 2019 r. od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje stawka opłaty za oddawanie odpadów komunalnych w wysokości 11 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość stanowiącą zabudowę jednorodzinną w przypadku, gdy bioodpady są kompostowane we własnym zakresie.

W przypadku zabudowy wielolokalowej oraz w przypadku braku kompostowania bioodpadów we własnym zakresie – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 12 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość.                              

!!!! WAŻNE: wysokość opłaty zależy od liczby osób zamieszkałych na posesji!!!! (nie zawsze jest to tożsame z liczbą osób zameldowanych)

UWAGA!!!!!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy mieszkaniec zobowiązany jest do oddawania odpadów w sposób selektywny (obowiązkowa jest segregacja odpadów)

Zgodnie z art. 6i ust. 1 pkt 1) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)  obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkałej, powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

W dniu 30 grudnia 2019 roku Rada Gminy Bejsce podjęła Uchwałę nr XIV/102/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

W związku ze zmianą obowiązujących stawek oraz zmianą wzoru deklaracji każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wypełnienia nowej deklaracji do dnia 10 lutego 2020 roku.

Obowiązek ten dotyczy również właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Nowe deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy w Bejscach pokój nr 8, tel. 41 3511610 wew.30

Przy składaniu deklaracji otrzymają Państwo kalendarz z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w bieżącym roku.


Bejsce dn. 19.11.2019 r.

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż w dniu 7 grudnia 2019 roku (sobota) na terenie wszystkich miejscowości z terenu Gminy Bejsce odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, okna, lodówki itp.), zużytych opon oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyty sprzęt RTV i AGD, komputery itp.). Wszystkie tego typu odpady proszę wystawić przed posesję skąd będą odebrane przez pojazdy firmy „HYDROSVAT” z Solca-Zdroju.


Bejsce, 25.03.2019 r.

 

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2019 roku (czwartek) na terenie miejscowości: Brończyce, Dobiesławice, Kaczkowice, Kijany, Morawianki, Morawiany, Prokocice, Sędziszowice i Stojanowice, natomiast w dniu 5 kwietnia 2019 roku (piątek) na terenie miejscowości: Bejsce, Czyżowice, Grodowice, Królewice, Piotrkowice, Uściszowice i Zbeltowice odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, okna, lodówki itp.), zużytych opon oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyty sprzęt RTV i AGD, komputery itp.).

Wszystkie tego typu odpady proszę wystawić przed posesję skąd będą odebrane przez pojazdy firmy „HYDROSVAT” z Solca-Zdroju.Bejsce, 23.11.2018 r.

 

I N F O R M A C J A

 Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż w dniu 6 grudnia 2018 roku (czwartek) na terenie miejscowości: Brończyce, Dobiesławice, Kaczkowice, Kijany, Morawianki, Morawiany, Prokocice, Sędziszowice i Stojanowice, natomiast w dniu 7 grudnia 2018 roku (piątek) na terenie miejscowości: Bejsce, Czyżowice, Grodowice, Królewice, Piotrkowice, Uściszowice i Zbeltowice odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, okna, lodówki itp.), zużytych opon oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyty sprzęt RTV i AGD, komputery itp.).

Wszystkie tego typu odpady proszę wystawić przed posesję skąd będą odebrane przez pojazdy firmy „HYDROSVAT” z Solca-Zdroju.


Bejsce, 03.09.2018 r.

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach przypomina, iż 16 września 2018 roku (niedziela) mija termin uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych za III kwartał 2018 roku.

Kolejne terminy uiszczania opłat są takie same jak w przypadku podatku rolnego:

IV kwartał 2018 r.- do dnia 15 listopada 2018 r.

Należności należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bejscach w Banku Spółdzielczym w Kielcach filia Bejsce, nr konta: 50 8493 0004 0160 0180 0260 0035 lub u sołtysa danej miejscowości

U sołtysów dostępne są również wykazy zawierające wysokości opłat naliczonych zgodnie ze złożonymi przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bejsce deklaracjami.

W przypadku nieterminowego regulowania należności z tego tytułu, każdorazowo, po upływie kwartalnego terminu tytułowej opłaty, wysyłane są upomnienia.

Koszt każdego upomnienia wynosi 11,60 zł.

Osoba, która pomimo doręczonego upomnienia nie ureguluje należności z tego tytułu, staje się dłużnikiem i zostaje wszczęte wobec niej postępowanie egzekucyjne.  To z kolei powoduje naliczanie kolejnych kosztów podczas toczącego się postępowania.

Terminowe uiszczanie opłat za odbiór odpadów komunalnych uchroni więc Państwa przed naliczaniem dodatkowych opłat.


Bejsce, 23.07.2018 r.

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż w dniu 2 sierpnia 2018 roku (czwartek) na terenie miejscowości: Brończyce, Dobiesławice, Kaczkowice, Kijany, Morawianki, Morawiany, Prokocice, Sędziszowice i Stojanowice, natomiast w dniu 3 sierpnia 2018 roku (piątek) na terenie miejscowości: Bejsce, Czyżowice, Grodowice, Królewice, Piotrkowice, Uściszowice i Zbeltowice odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, okna, lodówki itp.), zużytych opon oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyty sprzęt RTV i AGD, komputery itp.).

Wszystkie tego typu odpady proszę wystawić przed posesję skąd będą odebrane przez pojazdy firmy „HYDROSVAT” z Solca-Zdroju.


Bejsce,20.03.2018r.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż w dniu 26 marca 2018 roku (poniedziałek) na terenie miejscowości: Brończyce, Dobiesławice, Kaczkowice, Kijany, Morawianki, Morawiany, Prokocice, Sędziszowice i Stojanowice, natomiast w dniu 27 marca 2018 roku (wtorek) na terenie miejscowości: Bejsce, Czyżowice, Grodowice, Królewice, Piotrkowice, Uściszowice i Zbeltowice odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, okna, lodówki itp.), zużytych opon oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyty sprzęt RTV i AGD, komputery itp.).

Wszystkie tego typu odpady proszę wystawić przed posesję skąd będą odebrane przez pojazdy firmy „HYDROSVAT” z Solca-Zdroju.

Istnieje ponadto możliwość dostarczenia tego typu odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bejscach (teren byłego posterunku Policji) po wcześniejszym ustaleniu pod nr tel. 41 35 11 610 wew. 30


Bejsce, 5.12.2017 r.

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż w dniu 7 grudnia 2017 roku (czwartek) na terenie miejscowości: Brończyce, Dobiesławice, Kaczkowice, Kijany, Morawianki, Morawiany, Prokocice, Sędziszowice i Stojanowice, natomiast w dniu 8 grudnia 2017 roku (piątek) na terenie miejscowości: Bejsce, Czyżowice, Grodowice, Królewice, Piotrkowice, Uściszowice i Zbeltowice odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, okna, lodówki itp.), zużytych opon oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyty sprzęt RTV i AGD, komputery itp.).

Wszystkie tego typu odpady proszę wystawić przed posesję skąd będą odebrane przez pojazdy firmy „HYDROSVAT” z Solca-Zdroju.

Istnieje ponadto możliwość dostarczenia tego typu odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bejscach (teren byłego posterunku Policji) po wcześniejszym ustaleniu pod nr tel. 41 35 11 610 wew. 30


Bejsce, 25.07.2017 r.

 

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2017 roku (czwartek) na terenie miejscowości: Brończyce, Dobiesławice, Kaczkowice, Kijany, Morawianki, Morawiany, Prokocice, Sędziszowice i Stojanowice, natomiast w dniu 4 sierpnia 2017 roku (piątek) na terenie miejscowości: Bejsce, Czyżowice, Grodowice, Królewice, Piotrkowice, Uściszowice i Zbeltowice odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, okna, lodówki itp.), zużytych opon oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyty sprzęt RTV i AGD, komputery itp.).

Wszystkie tego typu odpady proszę wystawić przed posesję skąd będą odebrane przez pojazdy firmy „HYDROSVAT” z Solca-Zdroju.

Istnieje ponadto możliwość dostarczenia tego typu odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bejscach (teren byłego posterunku Policji) po wcześniejszym ustaleniu pod nr tel. 413511610 wew. 30


Bejsce, 23.03.2017 r.

 

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2017 roku (czwartek) na terenie miejscowości: Brończyce, Dobiesławice, Kaczkowice, Kijany, Morawianki, Morawiany, Prokocice, Sędziszowice i Stojanowice, natomiast w dniu 7 kwietnia 2017 roku (piątek) na terenie miejscowości: Bejsce, Czyżowice, Grodowice, Królewice, Piotrkowice, Uściszowice i Zbeltowice odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, okna, lodówki itp.), zużytych opon oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyty sprzęt RTV i AGD, komputery itp.).

Wszystkie tego typu odpady proszę wystawić przed posesję skąd będą odebrane przez pojazdy firmy „HYDROSVAT” z Solca-Zdroju.

Istnieje ponadto możliwość dostarczenia tego typu odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bejscach (teren byłej bazy SKR) po wcześniejszym ustaleniu pod nr tel. 413511610 wew. 30


Bejsce, 07.03.2017 r.

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach przypomina, iż 15 marca 2017 roku (środa) mija termin uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych za I kwartał 2017 roku.

Kolejne terminy uiszczania opłat są takie same jak w przypadku podatku rolnego:

II kwartał 2017 r.- do dnia 15 maja 2017 r.

III kwartał 2017 r.- do dnia 15 września 2017 r.

IV kwartał 2016 7.- do dnia 15 listopada 2017 r.

Należności należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bejscach w Banku Spółdzielczym w Kielcach filia Bejsce, nr konta: 50 8493 0004 0160 0180 0260 0035 lub u sołtysa danej miejscowości

U sołtysów dostępne są również wykazy zawierające wysokości opłat naliczonych zgodnie ze złożonymi przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bejsce deklaracjami.

W przypadku nieterminowego regulowania należności z tego tytułu, każdorazowo, po upływie kwartalnego terminu tytułowej opłaty, wysyłane są upomnienia.

Koszt każdego upomnienia wynosi 11,60 zł.

Osoba, która pomimo doręczonego upomnienia nie ureguluje należności z tego tytułu, staje się dłużnikiem i zostaje wszczęte wobec niej postępowanie egzekucyjne.  To z kolei powoduje naliczanie kolejnych kosztów podczas toczącego się postępowania.

Terminowe uiszczanie opłat za odbiór odpadów komunalnych uchroni więc Państwa przed naliczaniem dodatkowych opłat.

Osoby, które do dnia dzisiejszego nie złożyły korekty deklaracji wynikającej ze zmiany stawek proszone są o niezwłoczne jej złożenie. W przypadku niezłożenia korekty deklaracji zostanie wszczęte postępowanie administracyjne i wydana zostanie decyzja określająca wysokość miesięcznej opłaty.

Dzięki temu rolnik zdający odpady do sklepu zrzeszonego w Systemie PSOR będzie dysponował potwierdzeniem, że postąpił z opakowaniami po środkach ochrony roślin zgodnie z przepisami. Taką kartę rolnik będzie mógł przedstawić przedstawicielowi oddziału regionalnego ARiMR podczas kontroli wzajemnej zgodności.

Wiecej informacji o Systemie PSOR oraz o kampanii znajduje się na stronie internetowej www.systempsor.pl