Aktualności

WÓJT GMINY BEJSCE informuje: Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego powinien: w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.  złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 […]

Program spotkania informacyjno-szkoleniowego  Mikropożyczka dla  osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą Pożyczka dla MŚP Pożyczka na rozwój Turystyki   Organizacja: Wójt Gminy Bejsce oraz Bank Gospodarstwa Krajowego dnia  26.01.2022 r. godz. 10.00 Miejsce spotkania: Bejsce, sala GOK  Godzina Temat 09.45 – 10.00 Rejestracja uczestników   10.00 – 10.30 – Prezentacja  – pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że od dnia 10 stycznia 2022 roku będą przyjmowane wnioski o tzw. dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy przysługuje: – osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza […]

Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce  zwołuję na dzień 7 stycznia 2022r. na godz. 9:00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach  Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bejsce. […]

„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” W dniu 29 grudnia 2021 roku strażacy z jednostek OSP Bejsce i Sędziszowice otrzymali strażackie ubrania specjalne. W budynku Urzędu Gminy odbyło się uroczyste przekazanie ubrań strażakom ochotnikom, zakupionego w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości Ministra Sprawiedliwości. Wręczenia sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP dokonali: Edward […]

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na  dzień 29 grudnia 2021r. na godz. 13.45 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach  Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie […]