Aktualności

Wójt Gminy Bejsce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kazimierzy Wielkiej serdecznie zaprasza Rolników na spotkanie informacyjne na temat: Wnioski o przyznanie płatności na rok 2018 – aplikacja eWniosekPlus (ARiMR) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20102 (ODR) Spotkanie odbędzie się w dniu 23 lutego 2018r. o godz. 9:00 w Remizie Strażackiej w Bejscach SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansuje rozwoj międzynarodowy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, W lutym rusza nabór wniosków. Nabór będzie w ramach ogłoszonego konkurs nr 4 (1/2018) na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP. Konkurs jest podzielony na dwie rundy. Runda konkursu obejmuje nabór projektów, ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie […]

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy. Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący […]

To była już szósta edycja Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Impreza odbyła się w niedzielne popołudnie 28 stycznia 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach. Udział wzięło sześć zespołów i jedna solistka. Muzyczne popołudnie rozpoczął mini recital Bejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Radosława Kornasia. Mini koncert dał również zespół „ Tu i teraz” działający przy […]

W 2018 roku zmieniły się zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich. Trzy podstawowe zmiany to: 1. Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017. 2. Obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. 3. Możliwość złożenia wniosku w […]

Wójt Gminy Bejsce informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku. Wypełniony wniosek wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w ramach limitu zwrotu […]