Aktualności

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) zaprasza do wzięcia udziału w czwartym spotkaniu warsztatowym w ramach Regionalnego Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 29 listopada 2017 r. w godz. 10.00 – 13.45 w Jędrzejowie (Starostwo Powiatowe, ul. Armii Krajowej 9). Warsztaty będą prowadzone przez Łukasza Chlebnego – doradcę prawnego ŚOWES, radcę prawnego, wieloletniego doradcę i szkoleniowca posiadającego szerokie […]

Urząd Gminy w Bejscach poszukuje domu dla trzech bezpańskich psów z miejscowości Morawianki. Są to młode suczki rasy mieszanej, jedna maści czarnej podpalanej, dwie maści białej z czarnymi łatami. Psy nie są płoche, są spokojne, ufne. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt pod nr te. 413511610 wew. 30 lub osobiście w Urzędzie Gminy w […]

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym Przypominam, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z […]

W dniu 28 listopada 2017 r. w godzinach 11:00-14:00 w  budynku Gminnego Domu Kultury w Bejscach odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby bezrobotne, osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej w obszarze ekonomii społecznej. Na spotkaniu zespół Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej […]

Ponad 12 tys. zł dofinansowania na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach otrzymała Gmina Bejsce. Pieniądze pochodzą z rezerwy celowej Ministerstwa Zdrowia, trafiły do nas za pośrednictwem Wojewody. 1 października br. Gmina Bejsce  złożyła wniosek o dotację na dofinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w związku z ustawą z 15 września 2017 roku […]

Fotograficzne podsumowanie wieczoru z pieśnią patriotyczną pt.: „OPOWIEDZ NAM OJCZYZNO”, który odbył się 10 listopada 2017r. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] Fotograficzne podsumowanie obchodów Święta Niepodległości, które odbyło sie 11 listopada 2017r. w Bejscach ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Bejsce, dnia 08.11.2017 r.   Ogłoszenie o konsultacjach Na podstawie Uchwały nr VIII/38/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa […]

WÓJT GMINY  BEJSCE Ogłasza II przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Uściszowice. 1.Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość  położona w miejscowości   Uściszowice oznaczona w ewidencji gruntów jako  działka  nr 9  o  powierzchni 0,56 ha. 2.Powierzchnia nieruchomości: 0,56 ha.(Opis użytku: RI- 0,56ha). 3.Właściciel: Gmina Bejsce –  Księga  Wieczysta  nr KI1I/00041314/7 4.Opis nieruchomości: Nieruchomość położona […]