Aktualności

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na  dzień 15 listopada 2019r. na godz. 9ºº w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji Rady Gminy. […]

Złożeniem kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza i pod Krzyżem Katyńskim na cmentarzu parafialnym w Bejscach  rozpoczęły się obchody Święta Niepodległości w Gminie Bejsce. Orkiestra Dęta z Bejsc w  uroczystym przemarszu poprowadziła poczty sztandarowe szkół z terenu gminy Bejsce , Ochotniczych Straży Pożarnych, Polskiego Stronnictwa Ludowego na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny .Mszę Świętą koncelebrowaną odprawili […]

Wspólnie zaśpiewajmy dla niepodległej- pod takim hasłem w dniu 8 listopada 2019r. mieszkańcy gminy Bejsce spotkali się by wspólnie uczcić 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła Orkiestra Dęta z Bejsc. Po  uroczystym odśpiewaniu Roty głos zabrał Wójt Gminy Bejsce. „ Za kilka dni 11 listopada – święto odzyskania Niepodległości.   W całym kraju godnie […]

Urząd Gminy w Bejscach informuje, że planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z powyższym Gmina przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów i opakowaniach typu Big Bag. […]

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 22-10-2019 r. zakończono roboty budowlane dot. Projektu WND-RPSW.03.03.00-26-0035/17 pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Sędziszowice, Królewice i Morawianki na terenie gminy Bejsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna   i zielona […]

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE