Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


 • Bejsce 252, 28-512 Bejsce

 • NIP: 662-155-61-39

 •  41  35 11 010 wew. 26

 • ops_bejsce@op.pl

Świadczenia rodzinne kontakt: 790-370-450

 

 

 

KIEROWNIK 


 

  Maria Zioło

 • Kierownik GOPS

 • 41 35 11 010 w.26

 • pokój nr 13

PRACOWNICY


  Ewelina Czyżewska

 • Pracownik socjalny

 • 41 35 11 010 w.26

 • pokój nr 12

  Katarzyna Kurek

 • pracownik socjalny

 • 41 35 11 010 w.26

 • pokój nr 12

  Justyna Pasisz

 • Pracownik socjalny

 • 41 35 11 010 w.38

 • pokój nr 11

  Mariola Nocoń

 • Inspektor

 • 41 35 11 010 w.38

 • pokój nr 11 

  Joanna Salamon

 • Główny księgowy

 • 41 35 11 010 w.32

 • pokój nr 34 

 

POMOC SPOŁECZNA

Obowiązek pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, dzieli między siebie samorząd terytorialny – zadania własne i administracja rządowa – zadania zlecone.

Wykaz zadań szczegółowo określony w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).

 

 • Bieżące informacje