All posts by: admin

About admin

W dniu 16.09.2020r. Wójt Gminy Bejsce Edward Krupa podpisał z Wykonawcą – Firmą Remontowo-Budowlana Czesław Pawlik  umowę na budowę Przedszkola Gminnego na działce przy szkole podstawowej w Bejscach. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 705 463,62 zł brutto. Inwestycja ta zostanie współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowana data zakończenia inwestycji 15 sierpnia 2021r.

Wiele nagród już rozdaliśmy, kolejne czekają  Ogłaszamy trzecią edycję konkursu dla użytkowników gospodarstw rolnych z woj. świętokrzyskiego, którzy samodzielnie spisali się przez Internet w #PSR2020. Nie zwlekaj, spisz się i wygraj! Szczegóły konkursu z @EchoDnia na stronie https://bit.ly/2HcQ3yA

W dniu 4 czerwca 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  a Gminą Bejsce w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 28 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) stanowiąca 100% kosztów kwalifikowanych zdania: pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bejsce w latach […]

Mówisz, że nigdy nic nie wygrałeś? U nas co tydzień masz szansę, już dziś kolejna z nich. Jesteś użytkownikiem gospodarstwa rolnego z województwa świętokrzyskiego i spisałeś się przez Internet w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 – właśnie na Ciebie czekają nagrodySzczegóły konkursu z @RadioKielce znajdziesz tutaj https://bit.ly/3il31YM

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek: 1.według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był […]

INFORMACJA Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr XVIII/129/2020 Rady Gminy Bejsce  http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2020&book=0&position=2971 z dnia 7 sierpnia 2020 r. od 1 sierpnia 2020 roku obowiązuje stawka opłaty za oddawanie odpadów komunalnych w wysokości 19 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość stanowiącą zabudowę jednorodzinną w przypadku, gdy bioodpady są kompostowane we własnym […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że od dnia 07.09.2020 roku do 16.10.2020 roku można składać wnioski o udzielenie pomocy żywnościowej w ramach programu operacyjnego: „Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2020”. Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ wynosi: – 1.402,00 zł – dla osoby samotnie gospodarującej – 1.056,00 zł […]

Agencja udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Pomoc udzielana jest zgodnie z  § 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych […]