All posts by: admin

About admin

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy – 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Celem konkursu kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie […]

Dnia 29.01.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021, Gminny Komisarz Spisowy w Bejscach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca […]

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) jest chorobą wirusową drobiu domowego i dzikich ptaków, której przebieg może być łagodny z objawami ze strony układu oddechowego i spadkiem nieśności do ostrej postaci ze śmiertelnością do 100%. W związku z wystąpieniem ogniska tej choroby na terenie województwa świętokrzyskiego niezwykle ważne jest, aby wszystkie informacje o niepokojących objawach chorobowych […]

W dniu 2 lutego 2021 roku Edward Krupa Wójt Gminy Bejsce podpisał  umowę na termomodernizację Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach. Wykonawcą prac będzie firma pn. ELKAMEN Sp. z o o. z Rytwian. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, kwota inwestycji wyniesie niespełna 640 tys. zł. Przedmiot zamówienia obejmuje:  wymianę okien i drzwi,  docieplenie […]

                                  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020          JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM                                           […]

Poniżej treść informacji dotyczącej kreatora zdjęć biometrycznych jaką Urząd Gminy w Bejscach otrzymał: W związku z poważnymi trudnościami w zakresie składania wniosków o wydanie dowodów osobistych, wynikającymi z trwającej pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych środków bezpieczeństwa m.in. polegających na zmniejszeniu liczby obsługiwanych interesantów, widoczne jest drastyczne zmniejszenie liczby wydawanych dowodów w stosunku do zeszłego roku (o […]