All posts by: admin

About admin

W dniu 2 września 2019 roku w Szkołach Podstawowych w Bejscach i Dobiesławicach zainaugurowano nowy rok szkolny 2019/2020. Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w szkołach podstawowych w Bejscach i Dobiesławicach rozpoczęły uroczyste msze święte po których odśpiewano hymn państwowy i minutą ciszy uczczono pamięć poległych w czasie II wojny światowej. Dyrektorzy szkół  powitali zgromadzonych uczniów, rodziców […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że od dnia 09.09.2019 roku do dnia 15.10.2019 roku można składać w wnioski o udzielenie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019. Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ […]

W Gminie Bejsce od 2020 roku  – po raz pierwszy-  sołectwa będą miały do dyspozycji środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki to środki finansowe z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców i pozwalające im w sposób bezpośredni decydować o wydatkach inwestycyjnych w swoim sołectwie. O tym, na co zostaną […]

Najmłodsi mieszkańcy gminy Bejsce hucznie żegnali lato …były animacje, malowanie buziek, wielkie bańki mydlane, zabawy ruchowe, grill. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Kazimierzy Wielkiej przygotowali pokaz ratownictwa medycznego i dodatkowo każde z dzieci mogło przez chwilę poczuć się jak strażak w akcji ubrane w bojowy hełm z wężem strażackim w dłoni. Nie lada atrakcją […]

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Bejsce znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina […]

Informujemy, że w związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 141 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących od dnia 28 sierpnia 2019 r. od godz. 00:01 do dnia 3 września 2019 r. do godz. 23:59  wprowadza się stopień pierwszy ALFA oraz pierwszy stopień alarmowy […]

Miło nam poinformować, że wieniec dożynkowy z gminy Bejsce zajął pierwsze miejsce w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy na Dożynkach Powiatowych, które odbyły się 25 sierpnia w Kazimierzy Wielkiej. Wieniec sołectwa Bejsce będzie reprezentował powiat kazimierski na Dożynkach Wojewódzkich w Opatowie 8 września. Serdecznie gratulujemy.

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE